شماره کارت جهت واریز وجه

قابل توجه مشتریان عزیز، برای واریز وجه تنها شماره کارت 1197-3035-9975-6037 که بنام صاحب امتیاز سایت (خانم نرجس صادقی) بوده قابل قبول می‌باشد و هیچ شماره حساب دیگری اعتبار و ارزشی نخواهد داشت، لازم به ذکر است این شماره کارت به درگاه اینترنتی متصل می‌باشد.